ร้านกระจกอลูมิเนียม

 

      ภัทรนวัฒน์ บุตรพรม อลูมิเนียม

           Tel.0659769859 , 0989659046

     1. กระจกอลูมิเนียม :

         ชุดบานหน้าต่าง แบบบานเปิดเดี่ยว

        

      ราคาเริ่มต้น

     ตารางราคา บานหน้าต่าง แบบบานเปิดเดี่ยว

ขนาด(ซ.ม.) ขนาดความหนา(มิล) สี(อลูมิเนียม)  เพิ่ม
เชนติเมตร มิลลิเมตร ราคา ราคา
กว้าง สูง อลูมิเนียม กระจก อลูมิเนียม(เงิน) อบขาว ดำ ชา มุ้งลวด
110-120 100-150 1.2 มิล 6 มิล 4,500 5,500 6,000 6,500 500
                 

 

ประกอบด้วย : อุปกรณ์กระจกตามแบบมาตราฐานครบชุด

ลูกค้าสามารถ : เลือกสีของกระจก ขนาดความหนาของกระจก ขนาดความหนาของอลูมิเนียมได้

 

     สีของกระจกมีดังนี้

     1.กระจกเขียวตัดแสง

     2.กระจกใส 

     3.กระจกดำ

 

 

     2. กระจกอลูมิเนียม :

         ชุดบานหน้าต่าง แบบบานเลื่อนคู่สลับ

 

                 

     ราคาเริ่มต้น

     ตารางราคา บานหน้าต่าง แบบบานเลื่อนคู่สลับ

ขนาด(ซ.ม.)

ขนาดความหนา(มิล)

สี(อลูมิเนียม)

เพิ่ม

เชนติเมตร

มิลลิเมตร

ราคา

ราคา

กว้าง

สูง

อลูมิเนียม

กระจก

อลูมิเนียม(เงิน)

อบขาว

ดำ

ชา

มุ้งลวด

100-120

100-150

1.2 มิล

6 มิล

4,500

5,000

5,500

5,000

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วย : อุปกรณ์กระจกตามแบบมาตราฐานครบชุด

ลูกค้าสามารถ : เลือกสีของกระจก ขนาดความหนาของกระจก ขนาดความหนาของอลูมิเนียมได้

 

     สีของกระจกมีดังนี้

     1.กระจกเขียวตัดแสง

     2.กระจกใส 

     3.กระจกดำ

 

หมายเหตุ  :ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

 

    3. กระจกอลูมิเนียม :

        ชุดบานหน้าต่าง แบบบานเลื่อนคู่สลับแบ่งสี่

 

                 

     ราคาเริ่มต้น

     ตารางราคา บานหน้าต่าง แบบบานเลื่อนคู่สลับแบ่งสี่

ขนาด(ซ.ม.)

ขนาดความหนา(มิล)

สี(อลูมิเนียม)

เพิ่ม

เชนติเมตร

มิลลิเมตร

ราคา

ราคา

กว้าง

สูง

อลูมิเนียม

กระจก

อลูมิเนียม(เงิน)

อบขาว

ดำ

ชา

มุ้งลวด

200-250

100-120

1.2 มิล

6 มิล

5,500

6,500

6,500

6,000

1,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วย : อุปกรณ์กระจกตามแบบมาตราฐานครบชุด

ลูกค้าสามารถ : เลือกสีของกระจก ขนาดความหนาของกระจก ขนาดความหนาของอลูมิเนียมได้

 

     สีของกระจกมีดังนี้

     1.กระจกเขียวตัดแสง

     2.กระจกใส 

     3.กระจกดำ

 

หมายเหตุ  :ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

 

    4. กระจกอลูมิเนียม :

        ชุดบานหน้าต่าง แบบบานเลื่อนรางแขวน เดี่ยว

 

                    

     ราคาเริ่มต้น

     ตารางราคา บานประตูแบบบานเลื่อนรางแขวน เดี่ยว

ขนาด(ซ.ม.)

ขนาดความหนา(มิล)

สี(อลูมิเนียม)

เพิ่ม

เชนติเมตร

มิลลิเมตร

ราคา

ราคา

กว้าง

สูง

อลูมิเนียม

กระจก

อลูมิเนียม(เงิน)

อบขาว

ดำ

ชา

มุ้งลวด

80-100

200-210

1.2 มิล

6 มิล

8,000

8,500

5,500

8,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วย : อุปกรณ์กระจกตามแบบมาตราฐานครบชุด

ลูกค้าสามารถ : เลือกสีของกระจก ขนาดความหนาของกระจก ขนาดความหนาของอลูมิเนียมได้

 

     สีของกระจกมีดังนี้

     1.กระจกเขียวตัดแสง

     2.กระจกใส 

     3.กระจกดำ

 

หมายเหตุ  :ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและแบบที่ลูกค้าต้องการ

  

 

     5. กระจกอลูมิเนียม : 

         ชุดบานประตู แบบบานเลื่อนคู่

 

                    

     ราคาเริ่มต้น

     ตารางราคา บานประตูบานเลื่อนคู่

ขนาด(ซ.ม.)

ขนาดความหนา(มิล)

สี(อลูมิเนียม)

เพิ่ม

เชนติเมตร

มิลลิเมตร

ราคา

ราคา

กว้าง

สูง

อลูมิเนียม

กระจก

อลูมิเนียม(เงิน)

อบขาว

ดำ

ชา

มุ้งลวด

180-200

200-220

1.2 มิล

6 มิล

8,000

9,000

9,000

8,500

1,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วย : อุปกรณ์กระจกตามแบบมาตราฐานครบชุด

ลูกค้าสามารถ : เลือกสีของกระจก ขนาดความหนาของกระจก ขนาดความหนาของอลูมิเนียมได้

 

     สีของกระจกมีดังนี้

     1.กระจกเขียวตัดแสง

     2.กระจกใส 

     3.กระจกดำ

 

หมายเหตุ  :ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

 

     6. กระจกอลูมิเนียม : 

         ชุดบานประตู แบบบานสวิงเดี่ยว

 

                        

     ราคาเริ่มต้น

     ตารางราคา บานประตูบานสวิงเดี่ยว

ขนาด(ซ.ม.)

ขนาดความหนา(มิล)

สี(อลูมิเนียม)

เพิ่ม

เชนติเมตร

มิลลิเมตร

ราคา

ราคา

กว้าง

สูง

อลูมิเนียม

กระจก

อลูมิเนียม(เงิน)

อบขาว

ดำ

ชา

มุ้งลวด

80-100

200-220

1.2 มิล

6 มิล

8,000

9,000

9,000

8,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วย : อุปกรณ์กระจกตามแบบมาตราฐานครบชุด

ลูกค้าสามารถ : เลือกสีของกระจก ขนาดความหนาของกระจก ขนาดความหนาของอลูมิเนียมได้

 

     สีของกระจกมีดังนี้

      1.กระจกเขียวตัดแสง

      2.กระจกใส 

      3.กระจกดำ

 

 หมายเหตุ  :ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

 

     7. กระจกอลูมิเนียม : 

         ชุดบานประตู แบบบานเปิดคู่

 

                  

     ราคาเริ่มต้น

     ตารางราคา บานประตูบานเปิดคู่

ขนาด(ซ.ม.)

ขนาดความหนา(มิล)

สี(อลูมิเนียม)

เพิ่ม

เชนติเมตร

มิลลิเมตร

ราคา

ราคา

กว้าง

สูง

อลูมิเนียม

กระจก

อลูมิเนียม(เงิน)

อบขาว

ดำ

ชา

มุ้งลวด

160-200

200-220

1.2 มิล

6 มิล

15,000

16,500

16,500

16,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วย : อุปกรณ์กระจกตามแบบมาตราฐานครบชุด

ลูกค้าสามารถ : เลือกสีของกระจก ขนาดความหนาของกระจก ขนาดความหนาของอลูมิเนียมได้

 

     สีของกระจกมีดังนี้

     1.กระจกเขียวตัดแสง

     2.กระจกใส 

     3.กระจกดำ

 

 หมายเหตุ  :ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

  

     8. กระจกอลูมิเนียม : 

         ชุดบานประตู แบบบานเลื่อนสามราง (ไม่รวมซอยลูกฟักหรือช่องตาราง)

 

                    

     ราคาเริ่มต้น

     ตารางราคา บานประตูแบบบานเลื่อนสามราง(ไม่รวมซอยลูกฟักหรือช่องตาราง)

ขนาด(ซ.ม.)

ขนาดความหนา(มิล)

สี(อลูมิเนียม)

เพิ่ม

เชนติเมตร

มิลลิเมตร

ราคา

ราคา

กว้าง

สูง

อลูมิเนียม

กระจก

อลูมิเนียม(เงิน)

อบขาว

ดำ

ชา

มุ้งลวด

190-210

200-220

1.2 มิล

6 มิล

10,500

12,000

12,000

11,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วย : อุปกรณ์กระจกตามแบบมาตราฐานครบชุด

ลูกค้าสามารถ : เลือกสีของกระจก ขนาดความหนาของกระจก ขนาดความหนาของอลูมิเนียมได้

 

     สีของกระจกมีดังนี้

     1.กระจกเขียวตัดแสง

     2.กระจกใส 

     3.กระจกดำ

 

 หมายเหตุ  :ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

 

 

ภัทรนวัฒน์ บูตรพรม อลูมิเนียม รับงานออกแบบติดตั้งกระจก อลูมิเนียม ทุกชนิด โทรสอบถามได้ที่ (ช่างแบงค์ ) Tel: 065-976-9859, 098-965-9046 ยินดีไห้คำปรึกษา โดยช่างผู้ชำนาญงาน ราคาจับต้องได้ !! ประเมินราคา ฟรี! รับงานติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ㆍ รับงานติดตั้งกระจกอลูมิเนียมทุกชนิดㆍ บานเลื่อน บานสวิง บานเปลือย บานกระทุ้ง บานเพี้ยม

ㆍ กั้นห้องผนังเบา ฝ้าทีบาร์ ฝ้าฉาบเรียบㆍ งานมุ้งลวดㆍ งานซ่อมปรับปรุงบานอลูมิเนียม

 

 

รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม กั้นห้องกระจก ราคาถูก ติดตั้งชุดประตูบานเปิด ประตูหน้าต่าง บานสวิง แบบบานเลื่อน บานเลื่อนชน บานกระทุ้ง-บานผลัก บานเฟี้ยม รับเหมางานติดตั้งกระจก ประตูกระจกบานเลื่อน คอนโดมิเนียม สำนักงาน บ้านที่ต้องการใช้กั้นห้อง กั้นแอร์ โดยทีมช่างมืออาชีพ ประเมินราคาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รับออกแบบและบริการติดตั้ง กั้นห้องกระจก ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมบานเฟี้ยม บานเลื่อน บานสวิง บานกระทุ้ง กระจกบานสวิง กระจกบานกระทุ้ง กระจกบานเฟี้ยม ใช้กั้นแอร์ กั้นออฟฟิต ราคาถูก รับติดตั้งงานกระจกอลูมิเนียมและออกแบบงานกระจกอลูมิเนียม ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล พร้อมให้คำปรึกษาและประเมินราคาฟรี

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 35,673